Tag Archives: ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

‘ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ ‘ತಾತ್ಕಾಲಿಕ’ವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ – ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಗತ್ತಾ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ?

Hello ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ರೂ.2000 ಜಮಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಾಗದಿರಲೆಂದು, ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, [...]

ನಮ್ಮ WhatsApp ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ