Tag Archives: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28-29 2023 ರಂದು ಆಕಾಶವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ- ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೋಚರ : ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ.

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು? ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ [...]

ನಮ್ಮ WhatsApp ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ