ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ | Karnataka Kayaka Yojana Loan Scheme Apply Online, Eligibility & Benefits | Karnataka Kayaka Yojana Loan Apply

Karnataka Kayaka Yojana Loan Apply | ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ | Karnataka Kayaka Yojana

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ (ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು) ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ INR 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು (0% ಬಡ್ಡಿ) ನೀಡುತ್ತದೆ. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ
ಅಧಿಕಾರಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ
ಉದ್ದೇಶಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ
Launched onJanuary 2021
ಲೇಖನ ವರ್ಗಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಗಳು
Karnataka Kayaka Yojana Loan Apply

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು? | What is the Objective of Karnataka Kayaka Scheme

"ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ" ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಯೋಜನೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಯೋಜನೆಯು ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಯೋಜನೆಯು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನಾ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ? | eligibility for the Karnataka Kayaka Yojana?

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಜನೆಯು ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರದ ಮಾಸಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ SHGಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು? | What are the required documents to for the Karnataka Kayaka Yojana ?

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
 • ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಸತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
 • ಸರ್ಕಾರಿ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಅಂದರೆ ದಾಖಲೆಗಳು.
 • ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳು.
 • ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳ ಸಹಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. INR 5 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿದರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿದರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ-ಬಡ್ಡಿ ದರವಿರುತ್ತದೆ. ಮೊತ್ತವು INR 5 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ INR 10 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಕನಿಷ್ಠ INR ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು? | What are the main highlights of the Karnataka Kayaka Yojana?

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

ನಮ್ಮ WhatsApp ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ