1 ರಿಂದ 10 ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಕೇಲರ್‌ಶಿಪ್ | Scholarship for Student | Financial Assistance for Education

Scholarship for Student

ಬೀಡಿ/ಸಿನಿ/ಐಒಎಂಸಿ/ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ
Scholarship for Student
Scholarship for Student

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ | ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಉದ್ದೇಶ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಯಾವುದೇ ಮಗು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 • 1 ರಿಂದ 4 ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರು ಉಡುಗೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು INR 250 ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ವರ್ಗ 5 ರಿಂದ 8 – ಹುಡುಗಿಯರು – ರೂ 940; ಹುಡುಗರು – 500 ರೂ
 • ವರ್ಗ 9 – ಹುಡುಗಿಯರು – ರೂ 1140; ಹುಡುಗರು – 700 ರೂ
 • 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು INR 1840 ಮತ್ತು ಹುಡುಗರು INR 1400 ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಹತೆ :

 • ಅರ್ಜಿದಾರರು 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು
 • ಅರ್ಜಿದಾರರ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಪೋಷಕರು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ ಅದಿರು ಗಣಿಗಳು, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಡಾಲಮೈಟ್ ಗಣಿಗಳು (ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಂ), ಸಿನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.
 • ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೀರಬಾರದು:-
 • ಎ) ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು – ರೂ.10,000/-
 • ಬಿ) ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು –
 • i) ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ, ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
 • ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ.
 • ii) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.10,000/- ವೇತನ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • ಸಿ) ಸಿನಿ ಕೆಲಸಗಾರರು – “ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತವು ರೂ.8,000/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ರೂ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿ ಕೆಲಸಗಾರನ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ.”

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

Leave a Reply

ನಮ್ಮ WhatsApp ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ