Tag Archives: Do you need a loan to start your own business? Then apply for Mudra Yojana

ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಲು ಸಾಲ ಬೇಕಾ..?; ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ; ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕನಸು, ಆದರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ [...]

ನಮ್ಮ WhatsApp ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ